Home
Novinky - archív
My
RC&P MTB Uphill
RC&P Specialized maratón
Slovensky English Deutsch Magyar
 
VOS-TPK
 
SZOŠ
 
mtbo.sk
 
 

 
 

30. september 2004
  Na stránku sme pridali fotografie z RC&P Kaktus Bike maratónu 2004.
 
25. september 2004
  22:06 Všetci záujemci si môžu pozrie? výsledky 2. ro?níka RC&P Kaktus Bike maratónu.
Všetkým ú?astníkom ?akujeme za ú?as? a blahoželáme im k ich výkonom. Našim pomocníkom ?akujeme za ich pomoc a ochotu obetova? kus svojho vo?ného ?asu. A našim partnerom ?akujeme za ich finan?nú a materiálnu podporu.
 
21. september 2004
  Všetkých prihlásených na RC&P Kaktus Bike maratón 2004 ako aj všetkých tých, ktorí sa chcú prihlási? a zú?astni?, chcem upozorni? na pokyny, týkajúce sa prezentácie, štartu a parkovania.
Zárove? chcem všetkých vyzva?, aby využili možnos? prezentácie v piatok 24.9. v ?ase od 18:00 do 20:30. V sobotu bude ?asu menej a záujemcov viac, vyhnete sa tak možnej nervozite a dlhším radom.
 
8. september 2004
  Upozornenie!
Vo v?erajšom popise tratí si autor našiel malú chybu, ktorú už opravil. Ide o popis úseku medzi ob?erstvova?kou v Limbachu a spojením 63 km a 80 km trate.
 
7. september 2004
  Všetci, ktorým adresa SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinícka 1, Bratislava hovorí málo alebo ni?, si môžete centrum pretekov nájs? na tejto mape.
Upozornenie! Na to, aby sa Vám zobrazila mapa s ozna?ením centra pretekov, musíte ma? povolené ActiveX.
 
24. august 2004
  Dnes máme mesiac a de? do štartu RC&P Kaktus Bike maratónu 2004.
Chceli by sme Vás upozorni? na nieko?ko zmien, ktoré medzi?asom nastali.
1. Zmenila sa najdlhšia tra?, teraz meria 83 km
2. Zmenili sa ?asy prezentácie a štartov
Všetky tieto zmeny sú zachytené v rozpise maratónu. Trasy a ich profily si môžete pozrie? na mape tratí.
Samozrejme, stále platí, že v prípade akýchko?vek otázok nás bez obáv kontaktujte prostredníctvom diskusie alebo priamo E-mailom.
 
22. júl 2004
  Všetkým priaznivcom MTB maratónov je oddnes prístupný rozpis RC&P Kaktus Bike maratónu 2004.
Zárove? je už možné sa prihlasova? poštou alebo on-line.
 
25. jún 2004
  Pomaly, ale isto sa nám rozbehla posledná fáza prípravy RC&P KAKTUS BIKE maratónu 2004.
V najbližšej dobe budete môc? nájs? na našich stránkach ?alšie informácie o tejto akcii.
 
7. apríl 2004
  V d?och 24. a 25. 4. 2004 organizuje Školský športový klub Vazovova Bratislava 1. a 2. kolo Slovenského pohára v orienta?nej cyklistike, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v OC, Verejné preteky v OC.
Podrobnosti si môžete pre?íta? v  propozíciach na ich klubovej stránke.
 
3. apríl 2004
  Chceme sa po?akova? všetkým ú?astníkom RC&P MTB Uphillu za ú?as? a kvalitné športové výkony a našim pomocníkom za ich pomoc pri organizovaní pretekov.
A tu sú výsledky.
 
 
Strana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
up 
 
 
       
  Last update:  4.2.2018
©  RC&P TEAM 2003-2018