Home
Novinky - archív
My
RC&P MTB Uphill
RC&P Specialized maratón
Slovensky English Deutsch Magyar
 
VOS-TPK
 
SZOŠ
 
mtbo.sk
 
 

 
 

2. apríl 2004
  Dnes si môžete na tomto mieste pre?íta? pokyny k zajtrajšiemu RC&P MTB Uphillu.
 
26. marec 2004
  Pretože ve?kú ?as? z Vás zaujíma trasa RC&P MTB Uphillu, pripravili sme malý popis trate aj s odkazom na mapu.
 
22. marec 2004
  Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo ak chcete vyjadri? svoj názor k RC&P MTB Uphillu, máte možnos? tak urobi? v diskusii.
 
20. február 2004
  Dlho, dlho sme sa neozývali, ale už sme naspä?. Prvýkrát v tomto roku a hne? s pozvánkou na preteky.
Minulý rok sa konal náš prvý pokus usporiada? preteky pre MTB verejnos? - RC&P MTB Uphill 2003. Váš záujem a celkom pozitívne ohlasy na túto akciu spôsobili, že sme sa rozhodli v za?atom diele pokra?ova?.
Týmto si Vás dovo?ujeme pozva? na RC&P MTB Uphill 2004, ktorý sa bude kona? 3. apríla. Všetky potrebné informácie budete môc? nájs? na tomto mieste.
 
28. september 2003
  Pre všetkých maratóncov a ich priaznivcov máme dobrú správu. Na tomto mieste nájdete fotografie z RC&P KAKTUS BIKE maratónu 2003.
 
22. september 2003
  Po odstránení technických problémov máte možnos? kone?ne si pozrie? kone?né výsledky RC&P KAKTUS BIKE maratónu.
 
20. september 2003
  23:05. RC&P KAKTUS BIKE maratón 2003 je za nami.
?akujeme Vám všetkým, ktorí ste prišli, za Vašu ú?as?, našim dobrovo?ným pomocníkom patrí v?aka za ich neocenite?nú pomoc.
Prosím, majte s nami trpezlivos?, výsledky maratónu sa na stránke objavia v pondelok okolo obeda, fotografie v priebehu týžd?a.
 
18. september 2003
  Pravdepodobne posledný oznam pred štartom RC&P KAKTUS Bike maratónu.
Kone?ne sa mi podarilo da? dokopy stru?né pokyny. Nájdete tam aj plánik centra pretekov a parkovísk.
Chcel by som Vás ešte poprosi?, aby ste sa už neregistrovali cez stránku, ale ak ste z Bratislavy, radšej využili piatkový termín prezentácie.
?akujem a tešíme sa na Vás v sobotu na štarte.
 
17. september 2003
  Dôležitý oznam !
Ubytovanie na internáte je už plne obsadené. Vo?ná kapacita je už len v telocvi?ni. ?alšie požiadavky na ubytovanie na internáte preto, bohužia?, nemôžeme akceptova?. Za porozumenie ?akujeme.
 
17. september 2003
  Slnko svieti, po?asie je úžasné a ?as do RC&P KAKTUS BIKE maratónu sa kráti ;-)))
Chcem požiada? tých, ktorí sa prihlásili a ešte nezaplatili, neposielajte nám už peniaze na ú?et, ale prineste ich na prezentáciu. Už by nám nestihli dorazi?.
Samozrejme, tí, ktorí chcete prís? a ešte ste sa neregistrovali, spokojne tak ešte urobte (do piatka 12.00). Nebudete musie? vypisova? prihlášku na prezentácii a budete rýchlejšie vybavení.
A posledné avízo: zajtra na stránke zverejníme pokyny k prezentácii a organizácii maratónu, tak sa nezabudnite pozrie?.
 
 
Strana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 
up 
 
 
       
  Last update:  4.2.2018
©  RC&P TEAM 2003-2018